"Er is een conflict of een conflict dreigt te ontstaan."

Als partijen het eens zijn over mediation en de te kiezen mediator is een afspraak gauw gemaakt.
Wilt u eerst meer weten over mediation of wilt u beoordelen of het klikt met de mediator dan kunt u vrijblijvend – en kosteloos – een eerste oriënterend gesprek, van maximaal een half uur, aanvragen.

Start

In zijn algemeenheid start de mediation met alle partijen gezamenlijk aan tafel. Als betrokkenen daar behoefte aan hebben kan de mediation ook starten met afzonderlijke gesprekken.


Van te voren zijn aan partijen toegestuurd :

  • De mediationovereenkomst
  • Het MfN reglement
  • De MfN gedragsregels
  • De algemene voorwaarden
  • Deze worden in de eerste bijeenkomst besproken en na ondertekening van de mediationovereenkomst gaat de mediation van start.

De kosten

Per uur wordt € 200 (inclusief btw) in rekening gebracht voor alle uren die aan de mediation besteed worden. Zie ook de algemene voorwaarden.

In beginsel dragen betrokkenen samen de kosten van de mediation. Over de verdeling van de kosten worden in de eerste bijeenkomst afspraken gemaakt. Soms neemt een werkgever de gehele kosten van de mediation voor zijn rekening.

Sommige rechtsbijstandsverzekeraars nemen de vergoeding van de kosten van hun verzekerde op zich.

Bij doorverwijzing vanuit het gerechtelijk bestel zijn de eerste twee uren van de mediation voor partijen kosteloos. Daarna wordt aan partijen het tarief van de mediator in rekening gebracht.

Voor on- of minvermogenden kan de mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aanvragen. IJsBerg onderhoudt met de RvR een high trust relatie.Bij toekenning van een toevoeging betaalt betrokkene afhankelijk van het inkomen, niets, € 53 of € 106 voor de gehele mediation ongeacht de tijdsduur daarvan. Lees hier meer over de inkomensgrenzen.

Het verloop van de mediation

Hoe lang een mediation duurt is op voorhand niet te voorspellen: ook dat ligt aan de betrokkenen zelf. Een bijeenkomst duurt doorgaans 2 tot 3 uur. Na iedere bijeenkomst maakt de mediator een korte notitie, geen letterlijk verslag van al het besprokene, maar vooral een inventarisatie van belangen en mogelijke oplossingen.

De mediation wordt met alle betrokkenen aan tafel beëindigd met ondertekening van een overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Wat kunt u van Cathrien van IJsendoorn verwachten?

Garanties op een 100 % slagingsresultaat van een mediation zijn niet te geven. Veel ligt aan de inzet en bereidheid van de betrokkenen.

Cathrien van IJsendoorn zet zich zelf voor de volle 100 % in, ze is een betrouwbare mediator en heeft een degelijke kennis van het recht. Zij creëert een laagdrempelige, veilige sfeer en staat altijd klaar voor haar cliënten.

Neem contact op
WerkwijzeRozenhoflaan 16
7201 AV Zutphen

T 0575 512 964
M 06 53 923 993
E info@ijsberg.com

© IJsberg 2023