Mediation in arbeidsgerelateerde kwesties kan gaan over samenwerkingsproblemen met collega’s of leidinggevenden. Veel ziekteverzuim wordt veroorzaakt door problemen op het werk. De bedrijfsarts of arbo-arts kunnen dan mediation adviseren. Conflicten kunnen met de betrokkenen uitgesproken worden. Er kan gewerkt worden aan re-integratie, het vinden van passend werk of er kan besloten worden de arbeidsrelatie te beëindigen. In dat laatste geval wordt vooral aandacht besteed aan het op een goede wijze uit elkaar gaan niet alleen in financieel, maar ook in emotioneel opzicht. De mediator stelt een juridisch verantwoorde beëindigingsovereenkomst op.

Een arbeidsconflict kost alle betrokkenen veel: verlies aan arbeidstijd, werkplezier, motivatie en reputatie. Als het conflict – juridisch – escaleert, komen daar nog de kosten van meerdere advocaten bij.

Tijdig met een conflict naar de mediator levert dus op meerdere gebieden een voordeel op.

Cathrien van IJsendoorn heeft een arbeidsrechtelijke achtergrond en is lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland VAN.Neem contact opRozenhoflaan 16
7201 AV Zutphen

T 0575 512 964
M 06 53 923 993
E info@ijsberg.com

© IJsberg 2023