“Mediation is een door een onafhankelijke deskundige begeleid onderhandelingsproces door en op verzoek van partijen die een bepaald geschil zodanig willen oplossen dat rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen.”

Dit is de officiële definitie van mediation.

Veel conflicten worden veroorzaakt door gebrekkige communicatie. Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator.

Kenmerk van mediation is dat partijen zelf samen tot een oplossing komen en dat dus niet een buitenstaander (rechter, arbiter of mediator) de knoop doorhakt. De mediator zorgt ervoor dat alle betrokkenen hun verhaal kunnen doen en bevordert dat ieder zich verdiept in de belangen van de andere betrokkenen. De mediator helpt zoeken naar oplossingen die voor ieder goed werken. Als er samen oplossingen zijn gevonden, dan legt de mediator de afspraken vast, indien nodig in een vaststellingsovereenkomst.

Ook als er al een gerechtelijke procedure loopt, kan er nog gekozen worden voor mediation. De ‘zaak’ wordt dan aangehouden voor de duur van de mediation.

Neem contact opRozenhoflaan 16
7201 AV Zutphen

T 0575 512 964
M 06 53 923 993
E info@ijsberg.com

© IJsberg 2023