Geboren en getogen in Utrecht studeerde Cathrien van IJsendoorn aldaar aan de Akademie voor expressie door woord en gebaar en voltooide haar studie Nederlands recht met een strafrechtelijke afstudeerrichting. Zij werkte onder andere bij de bedrijfsvereniging Detam, de Radboud Universiteit en was 14 jaar als redactiesecretaris en uitgever werkzaam bij de sociaal-arbeidsrechtelijke uitgeverij van Kluwer.

Na haar opleiding tot communicatietrainer en mediator is zij coördinator geweest van buurtbemiddeling en is zij sinds 2002 zelfstandig werkzaam als mediator, trainer en trainingsacteur vanuit haar bedrijf IJsBerg mediation en omgangsvormen.

IJsBerg is niet alleen de samenvoeging van haar echtgenoot’s achternaam (van IJsendoorn) en haar ‘meisjes’ naam (van den Berg), maar staat ook voor de metafoor van de ijsberg:

"het topje van de ijsberg is dat wat je ziet, onder water ligt er veel en meer verborgen"

De ijsberg kom je in conflicten en mediation tegen:

Boven water ligt het uiterlijk, het zichtbare gedrag van mensen aan de oppervlakte en buitenkant. Zichtbaar zijn woede, verdriet en andere sterke uitingen van emoties.

Onder water liggen de achterliggende opvattingen, de belangen waar het werkelijk om gaat, de eigenschappen, normen en waarden die het gedrag in stand houden.Dat is het doel van IJsBerg: belangen boven water krijgen en samen werken aan oplossingen.

Cathrien van IJsendoorn woont sinds 1988 in Zutphen, is getrouwd en heeft 4 volwassen kinderen.

Neem contact op
Over IJsBergRozenhoflaan 16
7201 AV Zutphen

T 0575 512 964
M 06 53 923 993
E info@ijsberg.com

© IJsberg 2023