Familiemediations kunnen betrekking hebben op alles wat zich binnen een familie of relatie afspeelt. Juist omdat ‘familie altijd blijft’ is het belangrijk goed te (blijven of gaan) communiceren.

- Het kan gaan om een echtscheiding, het verbreken van een samenlevingscontract of het beëindigen van het geregistreerde partnerschap. Daarbij komen dan aan de orde de verdeling van de bezittingen, het bepalen van de alimentatie en als er kinderen zijn: het opstellen van een ouderschapsplan met onder andere de afspraken over de omgangsregeling.

Waar mogelijk worden de kinderen zelf bij het ouderschapsplan – in de mediation - betrokken.

Voor ingewikkelde fiscale problematiek schakelt de mediator een deskundige in en een deskundige advocaat dient het verzoekschrift bij de rechtbank in.
Mocht op onderdelen geen overeenstemming worden bereikt dan kan die kwestie aan de rechter worden voorgelegd.

- Na scheiding is mediation mogelijk over kwesties als nakoming afspraken, verhuizing, ouderlijk gezag en vakanties.

- Mediation is ook mogelijk als partners merken dat het met hun relatie niet goed gaat. In mediation kan de scheiding geregeld worden, maar er kan ook besloten worden te werken aan herstel van de relatie.

- En mediation is succesvol gebleken binnen families waar na een overlijden zoveel onenigheid ontstaat over de verdeling van een erfenis, dat men niet meer met elkaar kan praten (laat staan de erfenis af te ronden).

Cathrien van IJsendoorn heeft na opleiding bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem de familierechtelijke accreditatie van de Raad voor Rechtsbijstand verkregen en is lid van de Nederlandse vereniging van familiemediators, Mfam. 


Neem contact opRozenhoflaan 16
7201 AV Zutphen

T 0575 512 964
M 06 53 923 993
E info@ijsberg.com

© IJsberg 2020